Współpraca

W naszej ofercie nie prezentujemy cen i szczegółowej specyfikacji prac jakie składają się na poszczególne rodzaje usług, zarówno w zakresie realizacji projektów, pielęgnacji czy bruków, gdyż za każdym razem ich zakres jest indywidualnie omawiany i ustalany z każdym Klientem.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, przed realizacją każdego projektu, w pierwszej kolejności staramy się dobrze rozpoznać potrzeby naszych klientów, a następnie jak najlepiej dostosować nasze propozycje do stawianych przez nich wymagań i oczekiwań.

Preferowany przez nas model współpracy z Klientem:

  1. Pierwszy kontakt - Klient kontaktuje się z nami telefonicznie bądź mailowo. Ustalany jest ogólny zakres prac oraz termin spotkania z naszym przedstawicielem.

  2. Uzgodnienie zakresu prac - podczas wizyty naszego pracownika ustalany jest szczegółowy zakres prac w celu stworzenia oferty kosztorysowej.

  3. Wstępna wycena - po spotkaniu wysyłamy mailem wstępny kosztorys.

  4. Podpisanie umowy - przed rozpoczęciem realizacji, w zależności od zakresu prac lub na życzenie Klienta, podpisywana jest umowa zawierająca szczegóły współpracy.

  5. Realizacja i odbió prac - prace wykonywane są przy wykorzystaniu materiałów własnych lub powierzonych przez Klienta. Po zakończeniu prac następuje ich odbioru, którego dokonuje Klient z kierownikiem.

 

współpraca